Культ пращурів в українській та мексиканській традиційній культурі: міфологічна модель

Дата
2023
Автори
Назарова Ліана
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
За результатами дослідження міфологічної моделі культу пращурів в українській та мексиканській традиційній культурі у роботі висвітлено спільні та відмінні риси досліджуваного культу у міфологічній картині світу українців і мексиканців. Встановлено, що в межах сучасних наукових пошуків явище культ предків було об’єктом дослідження окремих дослідників. Проведено аналіз мексиканських міфів та легенд, пов’язаних з концептами СМЕРТЬ та ПРАЩУР. Проаналізовано поховальну та поминальну обрядовість мексиканців, з’ясовано їх особливості. Було досліджено такі жанри народної творчості як: міфологічна легенда, етіологічна легенда, легенда про створення перших людей, казка та голосіння. В контексті досліджуваної тематики було проаналізовано такі образи-персонажі зазначених жанрів як: 1) демонологічні образи (упирі, русалки, потерчата, підміни та домовики); 2) категорія заставних мерців (вісильники, потопельники, покутники); 3) образ власне смерті; 4) образ Чорнобога та Марени. Одоративними повідомленнями виступає запах квітів та трав, що повинен сприяти контакту з мертвими. Тактильний рівень реалізується торканням ніг, п’яток померлого при прощанні з ним.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Назарова Л. Культ пращурів в українській та мексиканській традиційній культурі: міфологічна модель : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Назарова Ліана. – Київ, 2023. – 53 с.