Моделювання мікроклімату та біокліматичних умов великих міст у літній період

Дата
2022
Автори
Матвієнко Марія Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційне дослідженні присвячено оцінці мікроклімату та біокліматичних умов великих міст України з використанням нових методологічних підходів та технологічних засобів на основі новітніх програмних продуктів з високою просторовою роздільною здатністю, спрямованих на обчислення потоків випромінювання в складному урбанізованому середовищі. Ключові слова: мікроклімат, біоклімат, місто, міський простір, підстильна поверхня, Україна, зміни клімату, хвилі тепла, тепловий стрес, біокліматичні індекси, фізіологічно-еквівалентна температура, локальні кліматичні зони, модель «RayMan», модель «SkyHelios», супутниковий моніторинг.
The dissertation study concerns the assessment of the microclimate and bioclimatic conditions of big cities of Ukraine applying new methodological approaches and technological tools based on the latest software products with a high spatial resolution aimed at calculating radiation flows in a complex urban environment. Key words: microclimate, bioclimate, urban, urban structure, land cover, Ukraine, climate change, heat waves, heat stress, bioclimatic indices, physiologically-equivalent temperature, local climate zone, model “RayMan”, model “SkyHelios”, satellite monitoring.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Матвієнко М. О. Моделювання мікроклімату та біокліматичних умов великих міст у літній період : дис. … д-ра філософії : 103 Науки про Землю / Матвієнко Марія Олегівна. - Київ, 2022. - 297 с.
Зібрання