Еколого-гідрогеологічна характеристика сеноман-келовейського водоносного горизонту Київського родовища

Дата
2023
Автори
Мельниченко Марина
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У рамках даної роботи було зібрано та проаналізовано наявні дані по Київському родовищу підземних вод та охарактеризовано природні умови дослідження. У результаті аналізу геолого-гідрогеологічних умов, що склалися на досліджуваній території зроблено висновок, що перші від поверхні водоносні горизонти є не захищеними від різного виду забруднення. Нижчезалягаючі водоносні горизонти є умовно-захищеними, так як часто мають зв’язок з вищезалягаючими незахищеними та забрудненими. У межах Київського родовища є надзвичайно велика кількість можливих джерел забруднення (урбаністичне навантаження, машинобудівна, хімічна, енергетична, теплоенергетична промисловість і т.д.), що можуть вплинути на екологічний стан підземних вод. У Київській житлово-промисловій агломерації зосереджено понад 700 промислових підприємств, що свідчить про високу напруженість геологічного середовища. Зони підвищеної концентрації промислових підприємств є на правому березі Дніпра в північно-західній, західній і південній частинах міста, а також у Дарницькому районі на лівому березі. Київські теплоелектростанції та котельні розташовані переважно біля річок та інших водойм і скидають значну кількість токсичних стічних вод у Дніпро, Либідь, струмок Пляховий, озеро Тельбін та інші. У всіх промислових зонах Києва розташовано понад 150 підприємств машинобудування, приладобудування та металообробки, які скидають значну кількість забруднених стічних вод. Також є близько 40 хімічних і нафтохімічних підприємств, відходи яких стають джерелом забруднення поверхневих і підземних вод та опадів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Мельниченко М. Еколого-гідрогеологічна характеристика сеноман-келовейського водоносного горизонту Київського родовища : кваліфікаційна робота магістра : 103 Науки про Землю / Мельниченко Марина. – Київ, 2023. – 93 с.