Оцінка просторового розподілу коефіцієнта фільтрації кам"яновугільних відкладів басейну Лотарингії

Дата
2023
Автори
Кхан Елізабет
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході здійснення оцінки коефіцієнта фільтрації, а також встановлення наявності зв'язку між ним та просторовими характеристиками, було виявлено ,що природні геологічні умови в межах дослідженої території є досить ущільненими, що в свою чергу суттєво відображається на значеннях коефіцієнта фільтрації, встановлені значення яких є достатньо низькими. Статистичною обробкою даних вибірок різних літологічних груп (що включали глини, пісковики, сланці), а також за використанням моделей випадкової величини для більшості випадків був встановлений логнормальний розподіл, що вказує на існування з-поміж усіх чинників, одного, який має переважаюче значення.. Графічне простеження змін коефіцієнту фільтрації в свою чергу дає підстави вважати цим чинником саме фактор ущільнення з глибиною. Незмінне і планомірне зменшення коефіцієнта фільтрації з глибиною дає підстави вважати, що зроблений висновок є життєздатним. У випадку конгломератів, де фіксується нормальний розподіл, крім зазначеного фактору, може мати місце вплив й інших, наприклад, нерівномірності залягання порід. Для отримання більш точних конкретизованих результатів і кращого розуміння перспективності горизонтів виповнених цією породо, для використання у системах водопостачання, необхідні додаткові дослідження, оскільки дане питання потребує більш глибинного аналізу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Кхан Е. Оцінка просторового розподілу коефіцієнта фільтрації кам"яновугільних відкладів басейну Лотарингії : кваліфікаційна робота бакалавра : 103 Науки про Землю / Кхан Елізабет. – Київ, 2023. – 53 с.