Характерні особливості та відмінності китайсько-українського синхронного перекладу

Дата
2023
Автори
Чащина Анна Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дослідження є вивчення та аналіз особливостей та відмінностей, що виникають при синхронному перекладі між китайською та українською мовами. У ході дослідження уточнено сутність синхронного перекладу; проведена відмінність між професійним синхронним перекладом та іншими видами синхронного перекладу; узагальнено основні засоби та прийоми синхронного перекладу в контексті складної китайсько-української комунікації; систематизовано прийоми китайсько-українського синхронного перекладу; обґрунтувано труднощі китайсько-українського синхронного перекладу; узагальнено основні вимоги до професійного синхронного перекладу. Синхронний переклад - це специфічна діяльність, яка здійснюється перекладачем практично одночасно з промовою мовця, хоча і з невеликою затримкою в кілька синтагм. Розглянутий вид перекладу ґрунтується на здатності перекладача синхронізувати слухове сприйняття вихідного тексту й одночасно відтворювати його зміст мовою перекладу. Це досягається шляхом поєднання різних перекладацьких дій, таких як орієнтація у вихідному тексті, вибір оптимальних перекладацьких стратегій та їх реалізація в перекладі. Під час синхронного перекладу використовуються численні прийоми, кожен з яких має свої особливості та призначення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Чащина А. А. Характерні особливості та відмінності китайсько-українського синхронного перекладу : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035.065 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно)), перша – китайська / Чащина Анна Андріївна. – Київ, 2023. – 60 с.