Спектрофотометричне визначення хлорату(І), бромату(V) та йодату(V) N,N-діетиланіліном

Дата
2013
Автори
Погребняк Олег Степанович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена розробці індикаторних систем на основі реакцій окиснення N,N-діетиланіліну (ДЕА) для спектрофотометричного (СФ) і візуального тест- визначення хлорату(І), бромату(V) та йодату(V). Встановлено, що окиснення ДЕА хлоратом(І) проходить у кілька стадій. На першій стадії утворюється N,N,N,N-тетраетилбензидин, окиснення якого веде до синтезу забарвленого катіону N,N-діетиламінодихінону, який використано як реактив виникнення для СФ визначення хлоратів(І). З'ясовано, що ДЕА окиснюється броматом(V) і йодатом(V) в більш кислому, порівняно із хлоратом(І), середовищі і при підвищеній температурі. При цьому основним продуктом окиснення ДЕА за присутності надлишку броміду є 4-бром-ДЕА. Розроблено СФ методики визначення хлоратів(І), броматів(V) та йодатів(V) з МВ відповідно, мг/дм3: 0,03; 0,10 та 0,09; відносне стандартне відхилення не перевищує 0,09. Запропоновано візуальний тест-метод для експрес-визначення хлоратів(І) із застосуванням кольорової шкали у діапазоні концентрацій 25–1000 мг/дм3. Методики апробовано при аналізі вод різних категорій, відбілюючих засобів та йодованої солі. Показано, що вони вигідно відрізняються від кращих аналогів з літератури вибірковістю та (або) чутливістю, простотою, доступністю реактивів, експресністю та екологічною безпечністю. Ключові слова: N,N-діетиланілін, спектрофотометрія, тест-шкала, хлорат(І), бромат(V), йодат(V).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Погребняк О. С. Спектрофотометричне визначення хлорату(І), бромату(V) та йодату(V) N,N-діетиланіліном : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 аналітична хімія / Погребняк Олег Степанович. - Київ, 2013. - 22 с.
Зібрання