Види роду Spiraea (Rosaceae) природної флори України (таксономія, біоекологічні особливості, поширення, використання)

Дата
2018
Автори
Белемець Наталія Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі подаються результати комплексного критико- таксономічного дослідження роду Spiraea L. природної флори України. Вперше, за майже 200 років з часу опису, віднайдено популяцію S. pikoviensis Besser, яка вважалася втраченою. Запропоновано нову номенклатурну комбінацію в ранзі ряду (Series Mediae (Pojark.) Belemetz, comb. et stat. nov., nom. provis.). Вперше отримано дев’ять маркерних послідовностей ITSI-5.8S-ITS2 кластеру ядерних рибосомальних генів шести аборигенних видів флори України. На підставі проведених морфологічних, анатомічних, молекулярно-генетичних та біохімічних досліджень встановлено, що рід Spiraea у природній флорі України представлений шістьма видами і одним підвидом, які належать до секції Chamaedryon Sér. Здійснено еколого-ценотичну характеристику популяцій рідкісних таксонів Spiraea media subsp. polonica (Błocki) Dostál і S. pikoviensis (дослідження проведено у їх locus classicus) і запропоновано заходи щодо охорони і репатріації S. pikoviensis. Показано, що інтродуковані аборигенні види Spiraea в кліматичних умовах ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна успішно проходять всі етапи індивідуального розвитку та є потенційно перспективними рослинами.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Белемець Н. М. Види роду Spiraea (Rosaceae) природної флори України (таксономія, біоекологічні особливості, поширення, використання) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 - ботаніка / Белемець Наталія Михайлівна. - Київ, 2018. - 22 с.
Зібрання