Способи досягнення еквівалентності при перекладі корейського економічного дискурсу українською мовою

Дата
2023
Автори
Довженко Катерина Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі проведено комплексний аналіз економічної термінології корейської мови, який дозволив визначити її структурні характеристики, які можна виразити наступними твердженнями: Корейська економічна термінологія складається з власне корейської лексики, сіно-корейських лексем, а також запозичень, які поділяються на фонетично адаптовані запозичення, інтернаціоналізми, кальки та напівкальки. Власне корейської економічної лексики відповідно найменше, оскільки з давніх часів лишилося мало слів, які позначали тодішні економічні процеси та явища. Найбільшу частку економічних термінів становлять сіно-корейські лексеми і запозичення. В корейській мові, і в економічній термінології зокрема, з кожним роком з’являється все більше запозичень, а 90% з наявних зараз лексем складають англіцизми. Варто зазначити, що хоча сіно-корейські лексеми походять з китайської мови, вони вважаються лексикою іноземного походження, а не запозиченнями, оскільки проходили період інтеграції в корейську мову протягом довгих років.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Довженко К. О. Способи досягнення еквівалентності при перекладі корейського економічного дискурсу українською мовою : кваліфікаційна робота ... «бакалавр» : 035 Філологія / Довженко Катерина Олександрівна. - Київ, 2023. - 48 с.