Французькі запозичення в турецькій мові

Дата
2017
Автори
Оздемір Дурсун Алі
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації розглядаються іноземні запозичення французького походження в турецькій мові. Автором роботи виявлені та класифіковані іноземні запозичення в мові-донорі; охарактеризовані особливості взаємодії і взаємовпливу мов; наведені етнографізми, регіоналізми, екзотизми, варваризми, інтернаціональна лексика, кальки, проникнення, класифіковані іноземні запозичення французького походження залежно від номінації за тематичними групами. Автор відзначає, що головною закономірністю французько-турецьких контактів є запозичення термінології і інтернаціональної загальновживаної лексики. Відкритість турецької мови для входження галліцизмів обумовлена такими екстралінгвістичними факторами: мода, інтенсивний розвиток науки і техніки, інформаційних технологій, сфер телебачення і комунікації, мовні контакти, інтеграція в світову науку і культуру. Фонетичні засоби турецької мови дозволили загалом достатньо точно передати вимову запозичених слів. Закон гармонії голосних та закон асиміляції приголосних, протези, епентези, субституції, апокопи, редукція вплинули на зміну фонетичного образу французьких запозичень. Ключові слова: іноземні запозичення, французька мова, семантика, редукція, апокопа, субституція, фонетичний процес, тематична група, сингармонізм, калькування, синонім, варваризм.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Оздемір Д. А. Французькі запозичення в турецькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії / Оздемір Дурсун Алі. - Київ, 2017. - 21 с.
Зібрання