Абсолютні й часткові синоніми в корейській публіцистиці: перекладацький аспект

Дата
2023
Автори
Федченко Анастасія Леонідівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Новизна роботи полягає у практичній розробці нових перекладацьких стратегій для інтерпретації абсолютних і часткових синонімів сучасних південнокорейських публіцистичних творів з огляду на їх попередньо проаналізовані та систематизовані структурно-семантичні, лексико-стилістичні та граматичні особливості, а також у дослідженні та окресленні їх прагматичного потенціалу. Окрім того нами буде запропоновано методи вирішення перекладацьких суперечностей, що виникають у процесі відтворення закладеної емоційно-смислової ідеї певного синоніму задля забезпечення правильного сприйняття реципієнтом його конотативного значення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Федченко А. Л. Абсолютні й часткові синоніми в корейській публіцистиці: перекладацький аспект : кваліфікаційна робота ... магістра : 035 Філологія / Федченко Анастасія Леонідівна. - Київ, 2023. - 85 с.