Особливості правового регулювання міжнародних факторингових операцій

Дата
2018
Автори
Смолин Ярослав Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена теоретичному та практичному дослідженню інституту міжнародного факторингу. Здійснено комплексний правовий аналіз основних уніфікованих правових актів у сфері факторингу на міжнародному рівні та відповідних положень національних законодавств. У роботі вивчаються особливості договору міжнародного факторингу, види факторингових операцій, генезис договору міжнародного факторингу як різновиду зобов’язальних відносин. Досліджується стан колізійно- та матеріально-правового регулювання факторингу. Особлива увага приділяється характеру юридичних зв’язків між сторонами міжнародних факторингових відносин і правовій природі договору міжнародного факторингу. Висвітлюються проблемні аспекти правової регламентації договірних відносин між сторонами, пов’язані з оформленням договору міжнародного факторингу, правами та обов’язками суб’єктів міжнародних факторингових відносин, відповідальністю сторін за договором. Ключові слова: договір міжнародного факторингу, факторингові операції, відступлення права грошової вимоги, Оттавська конвенція 1988 р., фактор, постачальник.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Смолин Я. В. Особливості правового регулювання міжнародних факторингових операцій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Смолин Ярослав Васильович. - Київ, 2018. - 23 с.
Зібрання