Біохімічні показники розвитку експериментального остеоартрозу щурів

Дата
2018
Автори
Тіхова Єлизавета Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню біохімічних змін в сироватці крові та хрящовій тканині щурів з експериментальним монойодацетат-індукованим остеоартрозом та відновлювальних процесів у хрящі при дії хондропротектора. В ході роботи вперше досліджено комплексне порушення окисно-антиоксидантного балансу в сироватці крові та хрящовій тканині, проведено аналіз експресії генів, пов’язаних зі структурою матриксу та розвитком окисного стресу, доведено відновлення біохімічних показників окиснення-відновлення хрящової тканини у щурів з монойодацетат-індукованим остеоартрозам після терапії хондроїтина сульфатом. Встановлено позитивний вплив препарату на основі хондроїтина сульфату на вміст продуктів окиснення ліпідів, білків, рівень активних форм кисню, активність антиоксидантних систем та експресію мРНК генів, пов’язаних зі структурою матриксу та функціонуваннм клітин хрящової тканини. Доведено ефективність застосування хондропротекторного препарату «Драстоп» для відновлення окисно-антиоксидантного гомеостазу хрящової тканини.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Тіхова Є. В. Біохімічні показники розвитку експериментального остеоартрозу щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 - біохімія / Тіхова Єлизавета Володимирівна. - Київ, 2018. - 20 с.
Зібрання