Протеолітична деградація білків як фактор метаболічної дисфункції за кислотного опіку стравоходу

Дата
2018
Автори
Коваль Тетяна Валентинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню протеолітичної деградації білків за кислотного опіку стравоходу (КОС) статевонезрілих щурів ІІ ступеню тяжкості. Відтворена модель КОС супроводжувалась дисфункцією систем протеолізу, антиоксидантного захисту та імунної системи. Виявлені кількісні зміни вмісту білкових фракцій, як у сироватці крові так і у слизовій стравоходу. Продемонстровано підвищення вмісту всіх досліджуваних матриксних металопротеїназ (ММП), тканинного інгібітора металопротеїназ (ТІМП-1), фактору росту фібробластів (bFGF) у слизовій оболонці стравоходу на 21 добу після опіку. Також, в даний термін часу, значного підвищення зазнавала каспазоподібна активність протеасом. На 7 добу експерименту відбувалось підвищення загальної протеолітичної активності та інгібіторної активності α2 – макроглобуліну у крові. Такі зміни свідчать про надмірну активність протеолітичних процесів та дисбаланс у системі протеолізу. За кислотного опіку відбувалось підвищився вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів на тлі зниження активності ферментів антиоксидантного захисту, що обумовлено процесами надмірної продукції активних форм кисню. Показано підвищення концентрації IgG на 21 добу після опіку. Вміст середньо- і низькомолекулярних циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) та прозапальних цитокінів підвищувався на 1 добу після опіку на тлі дефіциту протизапальних цитокінів. Такі зміни можуть свідчити про розвиток запальних і інфекційних процесів та уповільнення загоєння опікової рани.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Коваль Т. В. Протеолітична деградація білків як фактор метаболічної дисфункції за кислотного опіку стравоходу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 біохімія / Коваль Тетяна Валентинівна. - Київ, 2018. - 23 с.
Зібрання