Вплив гірудопунктури та екстракту з тканин медичної п’явки на імунну реактивність самиць та приплоду щурів у постембріональному онтогенезі

Дата
2018
Автори
Амінов Руслан Флузович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційне дослідження присвячене дослідженню функціонального стану імунної системи статевозрілих нелінійних самиць щурів, які піддавалися гірудологічному впливу та веденню водно-сольового екстракту Hirudo verbana в передкоїтальний та після коїтальний періоди, та функціональний стан імунної системи їх приплоду в постембріональному онтогенезі. В ході роботи, вперше встановлено в експерименті на лабораторних щурах, що слина та водно-сольовий екстракт тканин Hirudo verbana стимулюють імунну систему самиць та їх приплоду в ранньому постембріональному онтогенезі, викликає позитивні структурні зміни у первинних та вторинних лімфоїдних органах, посилення як вродженої, так і адаптивної імунної реактивності у цих тварин, а також у їх приплоду. Посилення імунної реактивності у приплоду супроводжується збільшенням приросту його маси, що підтверджує взаємозв’язок імунної системи з процесами морфогенезу і здатність медичної п’явки позитивно впливати на ці процеси. Отримані нами дані дають підстави вважати застосування гірудовпливу перспективним методологічним підходом для використання у тваринництві з метою підвищення ефективності репродуктивних процесів при розведенні свійських тварин. Ключові слова : біологічно активні речовини, медична п’явка, імуномодулятори природничого походження, вроджений імунітет, адаптивний імунітет.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Амінов Р.Ф. Вплив гірудопунктури та екстракту з тканин медичної п’явки на імунну реактивність самиць та приплоду щурів у постембріональному онтогенезі : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 імунологія / Амінов Руслан Флузович. - Київ, 2018. - 149 с.
Зібрання