Спекулятивне обґрунтування принципу суб’єктивності

Дата
2017
Автори
Бондар Олег Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню можливості спекулятивного обгрунтування суб`єктивності («Я») та з`ясуванню епістемічного значення спекулятивного методу в контексті сучасних дискусій щодо апорій у самообгрунтуванні знання про себе. Дослідження являє собою спробу дати відповідь на питання, чи є предметне знання універсальною формою будь-якого знання і чи можемо ми знати про знання на підставі знання про предмет. Ці питання досліджуються крізь оптику спекулятивної філософії Г. Гегеля. Основна ідея дослідження полягає в тому, що стосунок знання до предмета не передбачає додаткової самотематизації знання (тобто стосунку знання до себе як до предмета), тому цей стосунок є безпосереднім, а така ідея, в свою чергу, засновується на необхідності експлікації знання як чистої онтологічної єдності, тобто самостосунку предмета. В дослідженні демонструється, що застосування спекулятивного методу дозволяє уникнути парадоксу «нескінченної ітерації» в самообгрунтуванні. Ключові слова: суб’єктивність, «Я», самосвідомість, рефлексія, тотожність, спекулятивний метод, опосередкування, безпосередність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Бондар О. В. Спекулятивне обґрунтування принципу суб’єктивності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 онтологія, гносеологія, феноменологія / Бондар Олег Володимирович. - Київ, 2017. - 23 с.
Зібрання