Імуногенні властивості іммобілізованого на мікро- та наночастках дифтерійного токсоїду за умов пероральної імунізації

Дата
2019
Автори
Кукліна Тетяна Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню та порівнянню імуногенних та імуноадювантних властивостей комплексів часток різного походження з іммобілізованим дифтерійним токсоїдом при їхньому пероральному введенні, та пошуку можливих підходів їхньої функціоналізації для підвищення індукції специфічного захисного імунітету до введеного антигену. В роботі, зокрема, було досліджено частки різного розміру та хімічної природи синтезованих на основі золота (Gold), фосфату кальцію (CaP) та полі(D,L-лактид-ко-гліколіду) (PLGA) з іммобілізованим рекомбінантним фрагментом дифтерійного токсоїду та визначено, що кон’югати на основі PLGA продемонстрували найкращі результати за здатністю до взаємодії з антиген-презентувальними клітинами, їхнім цитотоксичним впливом та імуногенними властивостями. Проведено детальні характеристики отриманих комплексів часток. Також показано, що функціоналізація часток на основі PLGA хітозаном підвищує індукцію гуморальної ланки імунної відповіді до цільового антигену - дифтерійного токсоїду. Нами було продемонстровано ефективність запропонованого підходу для пероральної імунізації дифтерійним токсоїдом, який також може бути взятий за основу для створення засобів індукції захисного імунітету слизових оболонок проти інших антигенів. Ключові слова : пероральна вакцинація, слизові оболонки, ад’юванти, гуморальний імунітет, дифтерійний токсоїд, наночастки, полі(D,L-лактид-когліколід), золото, фосфат кальцію.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Кукліна Т. О. Імуногенні властивості іммобілізованого на мікро- та наночастках дифтерійного токсоїду за умов пероральної імунізації : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 імунологія / Кукліна Тетяна Олександрівна. - Київ, 2019. - 150 с.
Зібрання