Організація петельних доменів ДНК у нуклеоїдах інтактних і бласттрансформованих лімфоцитів

Дата
2018
Автори
Чопей Мар’яна Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню організації петельних доменів ДНК у клітинах з різною транскрипційною активністю. Проведено порівняння кінетик міграції петельних доменів ДНК при кометному електрофорезі із нуклеоїдів, отриманих з інтактних лімфоцитів людини, їх ізольованих ядер та бласттрансформованих лімфоцитів. Було виявлено три категорії петельних доменів: відносно короткі (до 50 тисяч пар нуклеотидів) поверхневі петельні домени, які мігрують на ранніх етапах електрофорезу; внутрішні петельні домени розміром до 200 тисяч пар нуклеотидів, міграція яких відбувається у кооперативний спосіб; та великі петельні домени (понад 200 тисяч пар нуклеотидів), які взагалі нездатні мігрувати при електрофорезі. Встановлено, що кооперативність міграції петельних доменів пов’язана із зниженням концентрації ДНК всередині нуклеоїду під час електрофорезу. Було виявлено, що основна частина петельних доменів хроматину залишається в нуклеоїді після лізису клітини. Показано, що у бласттрансформованих лімфоцитах на стадіях G1 та G2 клітинного циклу відбувається перерозподіл різних категорій петельних доменів, у порівнянні з лімфоцитами на стадії G0. Це відкриває перспективу застосування кінетичного варіанту кометного електрофорезу для досліджень змін петельної організації хроматину при функціональних змінах у клітинах. Для всіх типів клітин вперше було підтверджено існування хроматину в стані фрактальної глобули для масштабів від 20 до 100 тисяч пар нуклеотидів. Ключові слова : петельні домени ДНК, нуклеоїд, бласттрансформація лімфоцитів, фрактальна глобула, кометний електрофорез.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Чопей М. І. Організація петельних доменів ДНК у нуклеоїдах інтактних і бласттрансформованих лімфоцитів : автореф. дис. ...канд. біол. наук. : 03.00.02 біофізика / Чопей Мар’яна Ігорівна. - Київ, 2018. - 24 с.
Зібрання