Емерджентні вірусні інфекції коропа (Cyprinus carpio) та райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss)

Дата
2021
Автори
Майстренко Марія Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена діагностиці та вивченню деяких біологічних особливостей висококонтагіозних емерджентних для України вірусних інфекцій коропа (Cyprinus carpio), а саме вірусу герпесу коропа 3-го типу (CyHV-3) та бірновірусу риб - вірусу інфекційного панкреатичного некрозу (IPNV) райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss). Було досліджено розповсюдження даних вірусів в Україні, проведено виділення та ідентифікацію, досліджено характер прояву клінічних ознак захворювання, молекулярно-біологічні властивості, філогенетичний аналіз для розробки засобів діагностики і профілактики вірусних захворювань цінних видів риб, вивчено вплив на активність ферментів в організмі інфікованих риб. Вірус накопичено на культурах клітин риб для підтримання штамів в лабораторії, подальшої очистки та розробки діагностичних систем. За результатами проведених нами дослідів по вивченню впливу вірусу на активність деяких ферментів показано, що найбільш інформативною є аспартатамінотрансфераза (АСТ). З огляду на простоту виконання аналізу визначення її активності цей метод може стати ефективним експрес-методом виявлення IPNV в форелевих господарствах. В умовах лабораторії вивчали вплив IPNV (штам «Карпати») на оранізм чужорідних хазяїв: струмкової форелі (Salmo trutta), полосатого даніо (Danio rerio), прісноводного молюска беззубки (Anodonta cygnea), та на широкопалого рака (Astacus astacus).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Майстренко М. І. Емерджентні вірусні інфекції коропа (Cyprinus carpio) та райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 - вірусологія/ Майстренко Марія Ігорівна. - Київ, 2021. - 20 с.
Зібрання