Участь органів опіки та піклування в цивільному процесі Україні

Дата
2016
Автори
Новик Наталія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі висвітлюється місце органів опіки та піклування в системі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Досліджується мета та форми участі органів опіки та піклування у цивільному процесі. Аналізуються цивільні справи, провадження в яких може бути відкрите за позовом (заявою) органів опіки та піклування, та справи, в яких ці органи можуть надавати висновки. Проаналізовані передумови права на пред’явлення позову органами опіки та піклування в інтересах інших осіб та умови його реалізації. Дослідженні практичні та теоретичні підходи до розуміння процесуального положення органів опіки та піклування у цивільному процесі. Автором досліджено форму, зміст та процесуальне значення висновків, які надають органи опіки та піклування у справі. За результатами дослідження сформульовано теоретичні висновки та практичні пропозиції щодо вдосконалення чинного цивільного процесуального законодавства України та практики його застосування з питань участі органів опіки та піклування у цивільному процесі. Ключові слова : органи опіки та піклування, форми участі у цивільному процесі, процесуальне положення органів опіки та піклування, висновки органів опіки та піклування, усна та письмова форма висновків, доказ у справі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Новик Н.С. Участь органів опіки та піклування в цивільному процесі Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Новик Наталія Сергіївна. - Київ, 2016. - 22 с.
Зібрання