Взаємодія алкоксидів молібдену та вольфраму, що містять кратні зв’язки метал-метал і метал-ліганд зі сполуками низькокоординованого фосфору, які мають подвійні P=N зв’язки

Дата
2011
Автори
Коваленко Олександр Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена одержанню, дослідженню будови та властивостей продуктів взаємодії N,N,N’-трис(триметилсиліл)аміду імідофосфенистої кислоти, N,N-біс(триметилсиліл)-N’-третбутиламіду імідофосфенистої кислоти, N,N-біс(триметилсиліл)амід-N’-третбутиліміду тіофосфенової кислоти, N,N,N’,N’’-тетракіс(триметилсиліл)аміду диімідофосфенової кислоти та алкоксидів молібдену і вольфраму, що містять кратні зв’язки метал-метал і метал-ліганд. Розроблено методики синтезу та виділено в індивідуальному стані 25 сполук, будова яких доведена даними ЯМР спектроскопічних досліджень, рентгеноструктурного та елементного аналізу. Отримано та охарактеризовано перші два представники чотиричленних металоциклів, що містять у своєму складі ендоциклічний потрійний зв’язок молібден-молібден і вольфрам-вольфрам. Отримано та охарактеризовано перший п’ятичленний металоцикл, основу якого складають атоми нітрогену, фосфору, сульфуру та два атоми молібдену, зв’язані між собою потрійним зв’язком. Отримано та охарактеризовано серію чотиричленних металоциклів молібдену і вольфраму з термінальним атомом нітрогену, що зв’язаний з атомом металу потрійним зв’язком. Отримано та охарактеризовано серію чотиричленних металоциклів вольфраму з термінальним атомом оксигену, що зв’язаний з атомом металу подвійним зв’язком. Показано, що для досліджених реакцій найбільш характерним є механізм 1,2-приєднання по подвійному P=N зв’язку. Виключення становлять лише алкоксиди вольфраму N≡W(OtBu)3 та O=W(OiPr)4, що взаємодіють зі сполуками (Me3Si)2NPS(NtBu) та (Me3Si)2NP(NSiMe3)2 за механізмом [2+2] циклоприєднання. Ключові слова : молібден, вольфрам, аміноімінофосфін, амінофосфоран, металоцикл, кристалічна структура.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Коваленко О. О. Взаємодія алкоксидів молібдену та вольфраму, що містять кратні зв’язки метал-метал і метал-ліганд зі сполуками низькокоординованого фосфору, які мають подвійні P=N зв’язки : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 неорганічна хімія / Коваленко Олександр Олександрович. - Київ, 2011. - 22 с.
Зібрання