Теорiя вiдновлення на деревах (початковi рiвнi)

Дата
2021
Автори
Шуляк Нiкiта Вiталiйович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Головна iнтелектуальна цiннiсть даної роботи – отримання аналогiв класичних результатiв теорiї вiдновлення, а саме еле- ментарної теореми вiдновлення, теореми Блекуелла та ключо- вої теореми вiдновлення, для iтеративних збурених випадко- вих блукань. Встановленi у роботi результати сприяють кра- щому розумiнню того, як вiдбуваються народження в межах певного поколiння загального гiллястого процесу, породжено- го збуреним випадковим блуканням. Будучи вкрай цiкавим пи- танням для теорiї загальних гiллястих процесiв, ця iнформацiя також проливає свiтло на структуру рiвнiв деяких випадкових дерев (наприклад, випадкових рекурсивних дерев та бiнарно- го дерев пошуку), якi можна побудувати як родиннi дерева загальних гiллястих процесiв, зупинених у належнi випадковi моменти часу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Шуляк Н. В. Теорiя вiдновлення на деревах (початковi рiвнi) : випускна квалiфiкацiйна робота бакалавра : 113 Прикладна математика / Шуляк Нiкiта Вiталiйович. - Київ, 2021. - 30 с.