Розвиток страхової системи України

Дата
2018
Автори
Приказюк Наталія Валентинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена вирішенню важливої наукової проблеми – розробці сучасної концепції страхової системи держави теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо розвитку національної страхової системи в умовах європейської економічної інтеграції України для подолання негативних проявів ризиків та сприяння економічному зростанню держави. Розкрито сутність страхової системи як явища відмінного від страхового ринку, визначено її властивості. Висвітлено ієрархічну конфігурацію та класифікацію страхової системи. Виявлено функціональне призначення страхової системи в державі, окреслено роль суб’єктів її базису та надбудови. Визначено теоретико-методологічну модель розвитку страхової системи. Проведено історичну періодизацію генезису та еволюції страхової системи на території сучасної України. З’ясовано сучасні тенденції розвитку страхової системи України та її позиціонування у світі. Розроблено теоретико-методологічний підхід до ідентифікації стадії життєвого циклу страхової системи та у відповідності до нього здійснено ідентифікацію стадії життєвого циклу страхової системи України. Запропоновано інструментарій та на його основі виявлено системоутворюючі страхові компанії в Україні. Охарактеризовано варіації банківсько-страхової взаємодії і визначено вплив банків на розвиток страхової системи. Проведено оцінку діяльності страхових посередників як важливих суб’єктів страхової системи. Обґрунтовано сучасні пріоритети інноваційного розвитку страхової системи України. Розроблено заходи щодо модернізації державного регулювання страхової системи. Запропоновано шляхи організації протидії шахрайству у страховій системі України. Ключові слова: страхова система, розвиток, базис і надбудова, страхові компанії, страхові посередники, життєвий цикл, інновації, системоутворюючі страховики.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Приказюк Н. В. Розвиток страхової системи України : автореф. дис. ... д-р. екон. наук : 08.00.08 гроші, фінанси і кредит / Приказюк Наталія Валентинівна. - Київ, 2018. - 43 с.
Зібрання