Розвиток інноваційного потенціалу аграрного сектора економіки України

Дата
2017
Автори
Богдан Ольга Дмитрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі здійснено науково-практичні узагальнення теоретико-методичних підходів до визначення структурних складових інноваційного потенціалу аграрного сектора України для формування практичних рекомендацій щодо розвитку. За результатами дослідження зроблено такі висновки: 1. На основі проаналізованих джерел визначено сутність та розкрито еволюцію наукових підходів щодо розвитку інноваційного потенціалу, узагальнено сучасні погляди вчених, які у своїх теоріях спираються на суспільні, економічні, екологічні, технологічні фактори формування інноваційного потенціалу аграрного сектора. Виявлено потребу у формуванні сприятливих економічних, соціальних, умов розвитку, вдосконаленні організаційних форм та стимулюванні науково-дослідної діяльності аграрного сектора. 2. Аргументовано, що підвищення інноваційної активності аграрного сектора необхідне для забезпечення конкурентоспроможності на міжнародних ринках та потреб українського інноваційного ринку, а досягнення продовольчої безпеки країни неможливе без удосконалення організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку. 3. Узагальнено прогресивні практики державного регулювання розвитку інноваційного потенціалу аграрного сектора та підходи до оцінки розвитку вказаного потенціалу через порівняння зарубіжних моделей, в яких зазначено застосування показників кількості наукових кадрів, обсягу експорту передових технологій, економічного зростання; визначено потребу в реалізації державно-приватного партнерства з метою забезпечення доступу до інформації щодо інноваційних розробок та рішень наукового та виробничого секторів економіки, що потребує застосування такого досвіду в інформаційній складовій інноваційного потенціалу. Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційний потенціал, інноваційна діяльність в аграрному секторі, аграрний сектор економіки, розвиток інноваційного потенціалу аграрного сектора, сталий розвиток, віртуальна платформа.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Богдан О. Д. Розвиток інноваційного потенціалу аграрного сектора економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 економіка та управління національним господарством / Богдан Ольга Дмитрівна. - Київ, 2017. - 242 с.
Зібрання