Вплив наночастинок срібла та золота на морфо- функціональні показники сім’яників дорослих щурів

Дата
2023
Автори
Павлюк Наталія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження - оцінити вплив токсичності наночастинок срібла та золота на морфофункціональні показники сім’яників дорослих щурів. У ході дослідження зроблено такі висновки. Наночастинки срібла та золота спричиняють зменшення площ поперечного перерізу клітин Лейдіга та клітин Сертолі сім’яників дорослих щурів, але при цьому діаметр звивистих сім’яних канальців достовірних змін не зазнавав. Оцінка сперматогенезу за Джонсеном не виявила достовірних змін після введення поліфостату натрію, наночастинок срібла та наночастинки золота. У епідидимісі спостерігалося зниження висоти головних епітеліоцитів після введення наночастинок срібла та золота, крім того, наночастинки срібла спричиняли запальні процеси у епідидимісі. Наночастинки срібла та золота здійснювали пригнічуючий вплив на клітини Лейдіга та клітини Сертолі та на епітеліоцити канальців епідидимісу. Достовірні відмінності між впливом наночастинок золота та срібла на сім’яники дорослих щурів не було виявлено.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Павлюк Н. С. Вплив наночастинок срібла та золота на морфо- функціональні показники сім’яників дорослих щурів : кваліфікаційна робота магістра : 091 Біологія / Павлюк Наталія Сергіївна. - Київ, 2023. - 58 с.