Можливості використання мезенхімальних стовбурових клітин пуповини при діабет-асоційованій еректильній дисфункції

Дата
2023
Автори
Кащук Ольга Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі поглиблено знання щодо сучасних методів культивування, які дозволяють отримати ефективний та безпечний клітинний продукт для подальшого застосування в медичній практиці – наші клітини продемонстрували достатню пластичність в стандарних умовах культури, фенотипову відповідність вимогам Міжнародного товариства клітинної терапії (більше 98% популяції несли маркери CD105, CD73 і CD90) та високу диференційну здатність (в середньому більше 96% клітин продиференціювали в адипо-, хондро- або остео- напрямках). Результати відновлення здатності до проникнення в учасників дослідження спостерігались в усіх групах. З часом ефект від терапії ставав помітнішим – можливо, завдяки активації ендогенних стовбурових клітин у кавернозній тканині гуморальними факторами та факторами, що виділялись введенними клітинами. Найвищі показники відновлення зафіксовано в групі змішаної еректильної дисфункції (через 3 місяці показник виріс в 2,2 рази відносно вхідних даних); трохи нижчий рівень відновлення при органічній ЕД (через 3 місяці показник виріс в 2 рази), що пояснюється гіршим морфологічним станом тканин; в учасників з психологічними причинами виникнення еректильної дисфункції на 3 місяць стан покращився в 1,5 рази відносно вхідних даних.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Кащук О. А. Можливості використання мезенхімальних стовбурових клітин пуповини при діабет-асоційованій еректильній дисфункції : кваліфікаційна робота магістра : 091 Біологія / Кащук Ольга Анатоліївна. - Київ, 2023. - 56 с.: