Аномальні динамічні властивості бінарних розчинів в околі їх особливих точок

Дата
2017
Автори
Білоус Оксана Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Основні результати та висновки роботи можна сформулювати у вигляді таких тверджень. 1. Доведено ефективність застосування моделі для опису аномальної поведінки динамічної в’язкості та коефіцієнта поглинання звука в молекулярних, йонно-молекулярних та йонно-електронних бінарних розчинах, що належать до одного класу універсальності – 3-вимірної моделі Ізінга, як суми регулярної та флуктуаційної частин досліджуваних динамічних властивостей. 2. Показано, що вздовж критичної ізоконцентрати флуктуаційна частина як динамічної в’язкості, так і коефіцієнта поглинання звуку є меншою за їхню регулярну частину, а отже в експериментальних умовах, доступних для спостереження, не виконується припущення теорії динамічного скейлінгу. 3. Підтверджено висновок кінцево-розмірної теорії масштабних перетворень щодо скінченного значення в’язкості та коефіцієнта поглинання звуку за критичних значень концентрації та температури. Доведено ефективність застосування удосконаленого рівняння Фіксмана, що враховує просторову дисперсію системи при аналізі аномальних експериментальних даних динамічної в’язкості молекулярних, йонно-молекулярних та йонно-електронних розчинів, як у флуктуаційній, так і в кросоверній області вздовж різних термодинамічних напрямків. 4. Аналіз даних про динамічну в’язкість дозволив запропонувати метод визначення радіуса кореляції для йонно-електронних розчинів на кривій співіснування, критичній ізотермі та ізоконцентраті. 5. Розроблено метод визначення внеску у ефективний коефіцієнт поглинання звуку, який спричинений аномальним розсіянням звуку на мікронеоднорідностях, що утворюються у водних бінарних розчинах поблизу їхніх особливих точок чи на флуктуаціях концентрацій поблизу критичної точки розшарування. Ключові слова: критична точка розшарування, структурний фазовий перехід, динамічна в’язкість, динамічна теорія критичних явищ, швидкість та коефіцієнт поглинання звуку, флуктуації концентрації, мікронеоднорідності.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 104 Фізика та астрономія
Бібліографічний опис
Білоус О. І. Аномальні динамічні властивості бінарних розчинів в околі їх особливих точок : дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.14 теплофізика та молекулярна фізика / Білоус Оксана Іванівна. - Київ, 2017. - 359 с.
Зібрання