Знаходження сталих виразів в персональних текстах

Дата
2021
Автори
Гаврилов Сергій Дмитрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом роботи є методи і технології машинного навчання. Предметом роботи є обробка текстових файлів методами машинного навчання. Мета роботи полягає в розробленні системи пошуку сталих виразів в текстах методами машинного навчання з використанням засобів мови C#. В якості засобу розроблення системи було обрано Visual Studio 2019 та мову програмування C#. В процесі роботи було проаналізовано методику пошуку сталих виразів в текстових файлах різними способами і виявлено механізм пошуку підрядка зі зміною регістру тексту на нижній та видаленням знаків пунктуації і табуляції. Результатом роботи став програмний продукт, який може бути використаний в реальних умовах для пошуку сталих виразів в тексті, а при правильному навчанні може слугувати для пошуку плагіату або копіювань тексту, тощо. Ключові слова: машинне навчання, текстовий аналізатор, мова програмування Python, діаграма класів, графічний інтерфейс.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Гаврилов С. Д. Знаходження сталих виразів в персональних текстах : дипломна робота ... бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Гаврилов Сергій Дмитрович. - Київ, 2021. - 42 с.