Особливості трансформації політичних режимів у пострадянських країнах (на прикладі Литви, Латвії, Естонії)

Дата
2021
Автори
Скляр Юлія Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі розглянуто та узагальнено теоретичні засади дослідження політичних режимів. Визначено, що поняття “політичний режим” виникло у 20-столітті, в результаті розвитку політичних ідей, виражених у спробах мислителів, філософів та дослідників визначити спільні риси, закономірності та відмінності у здійсненні володарювання. Хоча в той час термін “політичний режим” не був сформований, втім сучасне дослідження політичних режимів в рамках макрополітичного аналізу, у значній мірі, спирається на висловлювання та визначення філософів. Саме виникнення даного поняття було підготовлене тривалим розвитком політико-філософської думки з часів Сократа, Платона, Арістотеля. Здійснено дослідження трансформаційних процесів унітарних пострадянських країн Балтії (Латвії, Литви, Естонії). На прикладі цих країн в роботі досліджується суть трансформаційних процесів та причини їх наслідків, а також описуються етапи демократичного транзиту. Це дає можливість констатувати, про беззаперечну демократичність політичних режимів прибалтійських країн. Даним державам вдалося максимально наблизити свої політичні режими до демократії і продемонструвати феномен “прямого переходу”. В ході дослідження було виокремлено та проаналізовано характерні ознаки політичного режиму в сучасній Україні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Скляр Ю. М. Особливості трансформації політичних режимів у пострадянських країнах (на прикладі Литви, Латвії, Естонії) : кваліфікаційна робота : 052 Політологія / Скляр Юлія Михайлівна. - Київ, 2021. - 49 с.