Дослідження взаємодії метформіну з транспортером органічних катіонів рибки даніо in silico

Дата
2023
Автори
Яринка Валентин Віталійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі було досліджено взаємодію протидіабетичного препарату метформіну із білками-транспортерами органічних катіонів OCT1-2 модельного організму рибки даніо (Danio rerio) з використанням методів комп’ютерного моделювання і візуалізації. Таким чином, були спрогнозовані найбільш вигідні позиції зв’язування і оцінена стабільність формування комплексу метформіну з OCT1 і OCT2. Так передбачається, що OCT1 приймає більшу участь у транспорті такого ксенобіотику як метформін за рахунок своєї поліспецифічності і більшому рівню експресії в тканинах, аніж OCT2. Отримані результати можуть бути корисними для всебічного розуміння ролі транспортерів органічних катіонів у процесах метаболічних змін і токсичних ефектів, які викликає метформін у рибок даніо. Цим можуть скористатись вчені, які займаються розробкою і випробуванням ліків на таких моделях, а також вивчають екологічну токсикологію водних середовищ. Ключові слова: метформін, рибка даніо (Danio rerio), екологічна токсикологія, ксенобіотик, докінг білок-ліганд.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Яринка В. В. Дослідження взаємодії метформіну з транспортером органічних катіонів рибки даніо in silico : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 091 Біологія / Яринка Валентин Віталійович. - Київ, 2023. - 49 с.