Діагностичний моніторинг стану річкових екосистем за показниками зообентосу та біотестування донних відкладів

Дата
2021
Автори
Ляшенко Володимир Артемович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Вперше проведено діагностичний моніторинг стану річкових екосистем, визначеного за структурними показниками угруповань зообентосу та оцінкою рівня токсичного забруднення донних відкладів за біотестуванням на рослинних та тваринних тест-організмах, для чотирьох модельних річкових екосистем - Дунай, Удай, Ворскла та Рось. Робота є результатом досліджень проб зообентосу та донних відкладів, відібраних протягом 2007-2019 років на 22 станціях спостереження. Для р. Дунай виявлено 89 види зообентосу чисельністю від 16600 до 38000 екз/м2; для р. Удай - 58 видів чисельністю від 7330 до 13745 екз/м2; для р. Ворскла - 26 видів чисельністю від 29 до 70 екз/м2; для р. Рось - 22 види чисельністю від 13 до 266 екз/м2. Оцінка стану річкових екосистем за біотичними індексами, розрахованими за структурними показниками зообентосу, вказує на переважання «доброго» стану екосистем модельних річок Удай, Ворскла та Рось. Для стану екосистем річки Дунай переважають оцінки «задовільний» та «поганий». Оцінка рівня органічного забруднення поверхневих вод модельних річок за індексами сапробності вказує на переважання «доброго» стану їх екосистем. Оцінка токсичного ефекту донних відкладів на рівні «відсутнього» або «низького» токсичного забруднення вказує на переважання «доброго» стану екосистем усіх досліджених ділянок річок. Показано придатність встановлених еталонних значень показників зообентосу р. Удай для визначення екологічного стану середніх річок рівнинної частини України. Результати дисертаційної роботи сприяють вирішенню проблеми визначення референційних умов для водних об’єктів, що є необхідним етапом для здійснення програм державного моніторингу масивів вод.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 101 Екологія
Бібліографічний опис
Ляшенко В. А. Діагностичний моніторинг стану річкових екосистем за показниками зообентосу та біотестування донних відкладів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 - екологія / Ляшенко Володимир Артемович. - Київ, 2021. - 21 с.
Зібрання