Вивчення хімічного простору комерційно доступних дейтерованих сполук на відповідність сучасним потребам медичної хімії

Дата
2023
Автори
Рябенко Назар Русланович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі проведено аналіз хімічного простору дейтерованих будівельних блоків наявних на ринку. Було розбито схвалені FDA лікарські засоби на реагенти потрібні для їх синтезу та знайдено співпадіння між існуючим каталогом дейтерованих будівельних блоків і списком цих реагентів. Для отриманого списку дейтерованих аналогів сполук також проведено аналіз хімічного простору. Враховуючи дані отримані в ході аналізу, запропоновано дейтеровані будівельні блоки для покращення різноманітності існуючих каталогів. Всі розрахунки були проведені використовуючи мову програмування Python та інструменти для неї Synth-On і rdkit. Ключові слова: ізотопний ефект дейтерію, дейтеровані реагенти, хімічний простір, фрагментація, лікарські засоби.
This work analyzes the chemical space of deuterated building blocks available on the market. FDA-approved drugs were broken down into the reagents required for their synthesis and a match was found between the existing catalog of deuterated building blocks and the list of these reagents. A chemical space analysis was also performed for the list of deuterated analogs of the compounds. Taking into account the data obtained during the analysis, deuterated building blocks were proposed to improve the diversity of existing catalogs. All calculations were performed using the Python programming language and its tools Synth-On and rdkit. Keywords: deuterium isotope effect, deuterated reagents, chemical space, fragmentation, drugs.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Рябенко Н. Р. Вивчення хімічного простору комерційно доступних дейтерованих сполук на відповідність сучасним потребам медичної хімії : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 102 Хімія / Рябенко Назар Русланович. - Київ, 2023. - 49 с.