Цитогенетичні та морфофункціональні характеристики стовбурових клітин за дії кандесартану цилексетилу та ресвератролу

Дата
2021
Автори
Бєляєва Аляксандра Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена визначенню цитогенетичних та морфофункціональних характеристик стовбурових клітин, отриманих із кісткового мозку і кровi тварин та жирової тканини людини, за дії кандесартану цилексатилу та ресвератролу. На сьогодні, серцево-судинні захворювання широко поширені в світі, про що свідчать дані щодо зростання в десятки разів протягом останнього десятиріччя випадків захворюваності цією патологією у багатьох країнах. Зараз багато вчених та лікарів намагаються створити і дослідити нові більш ефективні і безпечні препарати і їх комбінації та новітні технології для лікування серцево-судинних патологій. Кандесартан цилексетил є антагоністом рецептора ангіотензину II і використовується як антигіпертензивний засіб пролонгованої дії. Кандесартан цилексетил підвищує стійкість до стресу і витривалість під час фізичних навантажень у людей з гіперттензією. Однак відомо, що кандесартан цилексетил також має ряд побічних ефектів, таких як запаморочення, слабкість, головний біль. Також, високі дози кандесартану цилексетилу впливають на утворення окремих субпопуляцій клітин кісткового мозку та збільшення апоптичних клітин та клітин з мікроядрами. Актуальним є пошук засобів супровідної терапії, що могло би призводити до зменшення побічних ефектів, спричинених дією кандесартану цилексатилу. Ресвератрол, природний поліфенол, володіє плейотропними антиоксидантними властивостями, проявляє протизапальну, антивікову, кардіопротекторну і нейропротекторну активності. Відомо, що ця речовина зменшує синтез ліпідів у печінці і ейкозаноїдів у лейкоцитах тварин, пригнічує активацію/агрегацію тромбоцитів, знижує активність протеїнкіназ, пригнічує утворення активних форм кисню. Виходячи з вищенаведених даних мета роботи полягала у визначенні цитогенетичних та морфофункціональних показників стовбурових клітин за дії кандесартану цилексетилу/кандесартану та ресвератролу в різних концентраціях та співвідношеннях в експерименті. Основними об’єктами дослідження були культури клітин кісткового мозку мишей лінії C57Bl/6, жирової тканини людини, миші ліній C57Bl/6, Balb/C, миші ICR.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Бєляєва А. В. Цитогенетичні та морфофункціональні характеристики стовбурових клітин за дії кандесартану цилексетилу та ресвератролу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Бєляєва Аляксандра Вікторівна. - Київ, 2021. - с.
Зібрання