Вивчення ролі C1Q білка зв’язаних з TNF 8, пов'язане з фактором некрозу в гіобластомі та розробка оптимальної оптогнетичної стратегії лікування

Дата
2023
Автори
Катаєва Ольга Іллівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Гліобластома є поширеною та агресивною формою пухлини головного мозку, яка має серйозні наслідки для здоров'я та виживання пацієнтів, який на даний момент становить вкрай низький відсоток. Незважаючи на значні дослідницькі зусилля та медичний прогрес, висока смертність від гліобластоми та обмежені методи лікування залишають цю пухлину значною проблемою, і найголовніше – недостатньо вивченою. У зв'язку з цим необхідно глибше зрозуміти молекулярні механізми, що лежать в основі розвитку та прогресії гліобластоми, з метою розробки нових та ефективних стратегій лікування. Фактори некрозу пухлини (TNF) відіграють важливу роль у запальних процесах і мають значний вплив на пухлинне мікросередовище, проте їх конкретна роль та вплив на гліобластому досі не повністю зрозумілі. Останні дослідження вказують на потенційний зв'язок C1q білка, компонента комплементу, з фактором некрозу пухлини в гліобластомі та виявлення C1q білка в пухлинних клітинах та пухлинної матриці гліобластоми свідчить про його важливість у пухлинному процесі та можливий вплив на прогресію пухлини. У цьому дослідженні ми використовували комп'ютерне моделювання та аналіз даних, щоб детальніше вивчити роль C1q білка, пов'язаного з фактором некрозу пухлини, в гліобластомі. Основні завдання цього дослідження включали наступні аспекти, з яких можна виділити вивчення рівнів експресії гена C1qTNF8 в пухлинних клітинах гліобластоми, та вплив цього білка на виучувану оптогенетичну стратегію, яка ґрунтується на залежності стовбурових клітин GBM (GSC) від функціонально інтактних мітохондрій. Дане дослідження має велике значення для розширення наших знань про молекулярні механізми гліобластоми та для пошуку нових мішеней та стратегій лікування. Результати цієї роботи можуть бути основою для розробки оптогенетичного підходу у лікуванні та прогнозуванні гліобластоми, що значно покращить результати лікування та виживання пацієнтів Ключові слова: гліобластома, C1qTNF8, фактори некрозу пухлини (TNF), моделювання, ChETA-eYFP, mitoChR2-YFP, оптогенетична стратегія, комп'ютерне моделювання, аналіз даних.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Катаєва О. І. Вивчення ролі C1Q білка зв’язаних з TNF 8, пов'язане з фактором некрозу в гіобластомі та розробка оптимальної оптогнетичної стратегії лікування : кваліфікаційна робота бакалавра : 091 Біологія / Катаєва Ольга Іллівна. - Київ, 2023. - 57 с.