Швидке сканування площиною в інтегральній рамановській спектроскопії

Дата
2023
Автори
Куріленко Марія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі описано методи інтегрально польової мікроскопії, сканування площинним фокусом та комбінаціїного розсіяння світла та порівняно з Раманівською конфокальною спектроскопією. Надано протоколи підготовки зразків та схеми будови експериментальної установки. Описано програму аналізу даних. Побудовано зображення полімерних сфер та моноцитарних клітин лейкемії людини в Раманівському розсіянні та надано розшифровку наявних спектральних ліній. В цій роботі було вивчено, модифіковано та повністю відкалібровано експериментальну установку - раманівський спектроскоп з імплементованими методами IFS та LS. Незважаючи на обмежене поле зору (8,2 мкм) і спектральний діапазон (лише область “відбитків пальців”), методика здатна характеризувати, просторово та хімічно, полімерні сфери та біологічні зразки зі спектральною роздільною здатністю 6.6 см−1 на довжині хвилі 577 нм. Для аналізу отриманих за допомогою даного методу даних було написано програму для обробки зображень яка трансформує 2Д зображення у 3Д гіперспектральний куб даних. Були розшифровані спектри зразків та виявлені основні коливальні піки для кожної речовини. Також було порівняно результати з іншими роботами в даній галузі. Ключові слова : раманівська спектроскопія, інтегрально польова мікроскопія, площинний фокус, полімерні сфери, спектральні лінії.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Бібліографічний опис
Куріленко М. С. Швидке сканування площиною в інтегральній рамановській спектроскопії : випускна кваліфікаційна робота магістра : 105 Прикладна фізика та наноматеріали / Куріленко Марія Сергіївна. - Київ, 2023. - 36 с.