In silico дослідження перспективи використання n-ацилетаноламінів в якості антидіабетичних лікарсь-ких засобів як агоністів gpr40 методом молекулярно-го докінгу

Дата
2023
Автори
Романенко Катерина Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання роботи методом молекулярного докінгу була показана здатність ряду сполук класу N-ацилетаноламінів зв’язуватись з активним центром протеїну GPR40. Застосування методу молекулярного докінгу дозволило показати, що ряд сполук NAEs здатні зв'язуватися з активним центром протеїну GPR40, причому тільки насичений С18:0 NAE – N-стеароїлетаноламін – виявив найкращу афінність до цього рецептора. Це може вказувати на їх можливу роль у регуляції глюкозового обміну та контролі рівня цукру в крові in vivo. Отримані результати докінг-аналізу вказують на потенційну перспективу використання N-ацилетаноламінів як антидіабетичних засобів. Результати цієї роботи розширють розуміння біохімічних механізмів антидіабетичної дії NAEs. Отримані результати можуть послужити основою для подальшого експериментального та клінічного дослідження N-ацилетаноламінів як потенційних безпечних антидіабетичних засобів. Отримані дані можуть служити підгрунттям для створення нових терапевтичних підходів для лікування діабету 2 типу. Ключові слова : діабет 2 типу, gpr40, n-ацилетаноламіни, n-стеароїлетаноламін, агоністи, молекулярний докінг, антидіабетичні лікарські засоби, жирні кислоти
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Романенко К. С. In silico дослідження перспективи використання n-ацилетаноламінів в якості антидіабетичних лікарсь-ких засобів як агоністів gpr40 методом молекулярно-го докінгу : випускна кваліфікаційна робота магістра : 102 Хімія / Романенко Катерина Сергіївна. - Київ, 2023. - 23 с.