Вивчення механізмів дії наночастинок ZnO на функціонування гладеньких м’язів травного тракту і міометрія щурів

Дата
2023
Автори
Подгаєцька Юлія Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі проведено дослідження фізіологічних механізмів скоротливої активності міоцитів в умовах її модуляції за впливу різних концентрацій наночасток ZnO. Отримані результати є новими та актуальними у фармакологічній та токсикологічній галузі для вивчення гострої цитотоксичності наночастинок ZnO та його впливу на скорочуавальну активість гладенких м'язів. Було встановлено, що наночастинки ZnO суттєво інгібують спонтанну скорочувальну активність міометрія, зменшуючи при цьому механокінетичні параметри окремих скорочень. Окрім цього, показано, що нано-ZnO спричиняє суттєве зниження амплітуди скорочень препаратів міометрія, активованих аплікуванням гіперкалієвого розчину та окситоцину, причому тонічна фаза цих скорочень залишається без змін. Також було встановлено, що нано-ZnO при аплікуванні до гладеньких м’язів шлунку спричиняє аналогічні за напрямками ефекти змін спонтанної і викликаної скорочувальної активності. Отримані результати дозоляють зробити висновок, що механізмом модуляції скорочувальної активності вісцеральних гладеньких м’язів в умовах короткочасової аплікації in vitro є пригнічення надходження іонів Са2+ через потенціалкеровані Са2+-канали плазматичної мембрани, іонами Zn2+, які дисоціюють у розчин з поверхні наночастинок ZnO. Отримані у роботі результати є принципово новими та важливими для розуміння токсичності наночастинок ZnO та їх впливу на функціонування внутрішніх органів. Ключові слова : наночастинки, ZnO, потенціалкеровані Са2+-канали, міометрій, вісцеральні гладенькі м’язи, antrum, скорочувальна активність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
16 Хімічна інженерія та біоінженерія , 162 Біотехнології та біоінженерія
Бібліографічний опис
Подгаєцька Ю. Ю. Вивчення механізмів дії наночастинок ZnO на функціонування гладеньких м’язів травного тракту і міометрія щурів : випускна кваліфікаційна робота магістра : 162 Біотехнологія та біоінженерія / Подгаєцька Юлія Юріївна. - Київ, 2023. - 58 с.