Синтез нових похідних Граміцидину S

Дата
2023
Автори
Главін Антон Борисович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Антимікробні циклічні пептиди часто є дуже ефективним засобом для боротьби з різними бактеріальними інфекціями. Граміцидин S є одним із перших антибіотиків, які були відкриті та досліджені людиною та використовувався як лікарський засіб у часи Другої світової війни. Однак, цю сполуку перестали використовувати як антибіотик через токсичну дію на клітини крові. Нещодавні дослідження показують, що багато міметиків Граміцидину S здатні проявляти покращену біологічну активність та проявляють селективність щодо клітин мікробів відносно клітин крові. Це показує можливість отримання принципово нового сильного антибактеріального засобу на основі широко відомого циклічного пептиду. Ключові слова: антимікробні циклічні пептиди, бактеріальні інфекції, міметики Граміцидину S Antimicrobial cyclic peptides are often very effective against a variety of bacterial infections. Gramicidin S is one of the first antibiotics to be discovered and studied by humans and was used as a drug during World War II. However, this compound is not used now as an antibiotic due to its toxic effect on blood cells. Recent studies show that many Gramicidin S mimetics are able to exhibit improved biological activity and show selectivity for microbial cells over blood cells. This shows a possibility of obtaining a fundamentally new strong antibacterial agent based on the widely known cyclic peptide. Keywords: antimicrobial cyclic peptides, bacterial infections, mimetics of Gramicidin S.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Главін А. Б. Синтез нових похідних Граміцидину S : випускна кваліфікаційна робота магістра : 102 Хімія / Главін Антон Борисович. - Київ, 2023. - 65 с.