Імуноферментна тест-система для визначення рівня імуноглобулінів класу G в сироватці крові людини до антигенів HSP60 та GroEL

Дата
2023
Автори
Бортник Максим Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі проведено розрахунок рівнів антитіл класу G, до еукаріотичного білку HSP60 та прокаріотичного гомолога GroEL у сироватках крові. Створено референтну калібровку, порівняно стабільності партій рекомбінантних білків. Описано схему та принцип роботи імуноферметної тест-системи. Додатково, отримана тест-система була використана у клінічних дослідженнях при лікуванні інфертильності жінок та відстеження маркерів стану прееклампсії. Встановлено, що наявна відмінність між групами здорових та жінок з прееклампсією. Наявна динаміка зниження експресії антитіл на досліджувані білки у випадках лікування безпліддя у процесі імплантації ембріону, додатково створена математична модель прогнозування. Отримані результати можуть бути використані для подальшого аналізу захворювань, які пов’язані з експресією антитіл до білків GroEL та HSP60, наприклад : запальнимі симптоми органів малого тазу, невиношування вагітності, аутоімунні захворюваннями. Результати роботи є частиною корисних моделей №152536 та №152535. Робота написана на 57 сторінках, включає 16 рисунків, 3 таблиці, 57 джерел літератури та 3 додатки. Ключові слова: тест-система; HSP60; GroEL; імуноглобуліни, імуноферментний аналіз, шапероніни.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
16 Хімічна інженерія та біоінженерія , 162 Біотехнології та біоінженерія
Бібліографічний опис
Бортник М. І. Імуноферментна тест-система для визначення рівня імуноглобулінів класу G в сироватці крові людини до антигенів HSP60 та GroEL : випускна кваліфікаційна робота магістра : 162 Біотехнології та біоінженерія / Бортник Максим Іванович. - Київ, 2023. - 53 с.