Інтерпретаційні моделі образу правителя в українських середньовічних і барокових літописах

Дата
2016
Автори
Бурлака Дар’я Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Сучасна методологія вивчення інтерпретаційних моделей образу правителя в українських середньовічних і барокових літописах основується на працях учених істориків літератури, літературознавців, істориків, філософів, суспільствознавців ХІХ–ХХІ ст. Модерна наукова інтерпретація образу володаря базується на аналізі текстів і застосуванні низки сучасних методів їх тлумачення й дослідження, виокремленні інтерпретаційної моделі образу правителя. Дослідження останньої дає можливість простежити генезис і динаміку моделі образу державного керманича і лідера у художній інтерпретації українських письменників від епохи Середньовіччя до Бароко. Історико-літературні засади вивчення образу правителя в літературі українського Середньовіччя визначаються розумінням доби Середньовіччя в історії української книжності як епохи, коли остання синтезувала впливи і традиції християнські, візантійсько-болгарські та інші на основі власної автентичної ідейно-естетичної бази. Методологія вивчення інтерпретаційної моделі образу правителя у літописах епохи Бароко основується на утвердженні тези про розвиток бароковими літописцями моделі образу правителя, що була закладена у середньовічному літописанні й адаптації її до нових умов суспільного і культурного життя. Загалом спільною рисою моделі образу правителя тут є те, що як і літописи загалом, так і образи правителів у них зокрема творилися на замовлення держави, репрезентуючи її головні ідеї та позиції. У середньовічних інтерпретаційних моделях образів правителів синтезувалися дві традиції – етнічна, національна і конфесійна, православна християнська. Історичний аспект у моделі образу середньовічного володаря є визначальним. Загалом у середньовічному культурному просторі спостерігається наявність двох визначальних типів образу володаря як у реальному житті, так і у книжності – світський і церковний. До світського відносимо тих правителів, які не були канонізовані, а до церковного – канонізованих. Обидва ці типи позначені цілеспрямованою ідеалізацією як самого образу очілька держави, так і його суспільного становища, державної місії. Характерними рисами моделі образу правителя у середньовічних літописах є домінування етнічного начала нарівні з християнським світобаченням і візантійсько-болгарською традицією. Літописи «ПовЂсть врЂмяньных лЂт», Київський і Галицько-Волинський представляють різні риси в образах правителів, зокрема воїна, дипломата, лицаря, державника тощо. Ключові слова: інтерпретаційна модель, образ правителя, володар, Середньовіччя, Бароко, історико-філософська модель, світський тип, церковний тип, історико-політична модель, образ національного володаря.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Бурлака Д. О. Інтерпретаційні моделі образу правителя в українських середньовічних і барокових літописах : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 українська література / Бурлака Дар’я Олександрівна - Київ, 2016. - 171 с.
Зібрання