Одностороння зміна та розірвання господарських договорів

Дата
2017
Автори
Бабій Анастасія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено актуальним проблемам правового регулювання та практичним аспектам реалізації права на односторонню зміну (розірвання) господарського договору. З’ясування сутнісних ознак односторонньої зміни (розірвання) господарського договору крізь призму законодавчого регулювання та доктринальних підходів до її розуміння дало змогу запропонувати дефініцію цього юридичного факту, визначити його місце серед інших способів припинення господарських зобов’язань, а також природу права на односторонню зміну (розірвання) господарських договорів. У роботі висвітлено проблеми реалізації права на односторонню зміну (розірвання) господарських договорів та сформульовано пропозиції стосовно їх вирішення, виходячи із міжнародного досвіду правого регулювання таких питань. Особливу увагу приділено правовим наслідкам реалізації права на односторонню зміну (розірвання) господарських договорів: як наслідкам, пов’язаним із результатом впливу односторонньої відмови на структуру договору, так і майновим наслідкам. Ключові слова : право на односторонню зміну (розірвання) господарського договору, одностороння відмова від господарського договору, процедура односторонньої зміни (розірвання) договору, захід оперативного впливу, секундарне право, порушення договору, прострочення договору.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Бабій А. О. Одностороння зміна та розірвання господарських договорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 господарське право; господарсько-процесуальне право / Бабій Анастасія Олександрівна. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання