Синтез та дослідження фотохромних перемикачів на основі діарилетенів та азобензенів

Дата
2017
Автори
Сисоєв Дмитро Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена синтезу та дослідженню фотохромних властивостей молекулярних перемикачів на основі діарилетенів та азобензенів і встановленню структур нових сполук. Був розроблений синтетичний підхід до раніше невідомого фотохромного діфурилетену з двома формільними групами. Конденсація біс(форміл)діфурилетену з різними CH-кислотними сполуками та його взаємодія з похідними тіосемікарбазиду та фосфонієвими солями призвели до утворення продуктів з подовженою пі-системою, які були застосовані як об'єкти для молекулярної електроніки. Біс(метилтіо)азобензен виявив фотохромні властивості в стабільній конструкції електрод-молекула-електрод, у той час як набагато більш гнучкий біс(тіоетил)азобензен виявив дуже низьку провідність. Звуження циклоалкенового кільця молекулярних перемикачів на основі перфторциклобутену призвело до значного зростання квантового виходу циклореверсії фотохромних діарилетенів із пі-супряженими замісниками, тоді як у ацеталів біс(форміл)діфурилциклопентену і -бутену такого ефекту не спостерігалося. Синтезовано нові симетричні діарілетени на основі ізоксазолу та піразолу і змішані піразоліл-фурильні молекулярні перемикачі та досліджено їх фотохромізм у розчині. Біс(оксазоліл)перфлуороциклопентен розкладається під дією УФ опромінення, у той час як піразоловмісні діарилетени виявляють оборотній фотохромізм. Діарилетени зазнають несподіваного, невідомого раніше перетворення під дією нуклеофільних основ. Ретельне виділення продуктів реакції і визначення їх структури дозволило однозначно їх ідентифікувати. Нові похідні семичленного карбоциклу з анельованими гетероциклічними фрагментами утворилися в результаті депротонування метильної групи і подальшої атаки карбаніону на сусіднє гетероциклічне кільце відповідного діарилетену. Структури найважливіших представників синтезованих сполук були підтверджені даними рентгеноструктурних досліджень (13 прикладів). Ключові слова: біс(фурил)перфлуороциклопентен, азобензени із кінцевими тіольними залишками, фотохромні діарілетени, квантовий вихід, діарилперфлуороциклобутени, семичленні карбоцикли, піразоли, перетворення під дією основ, енаміни.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Сисоєв Д. О. Синтез та дослідження фотохромних перемикачів на основі діарилетенів та азобензенів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 органічна хімія / Сисоєв Дмитро Олександрович - Київ, 2017. - 21 с.
Зібрання