Освітня діяльність та науково-педагогічні ідеї А. М. Алексюка

Дата
2018
Автори
Бахмач Людмила Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Відповідно до мети та завдань дослідження на основі комплексного аналізу архівних і літературних джерел зроблено такі висновки: І. Виокремлено соціально-історичні чинники формування Анатолія Миколайовича Алексюка як педагога й науковця: вплив родинного середовища (виховання в родині вчителів відіграло помітну роль в обранні професії, розвинуло глибоку зацікавленість справою освіти, прагнення до творчої праці, заклало генотип постійного творчого пошуку й боротьби за все нове і прогресивне, вплинуло на формування А. М. Алексюка як людини-патріота, громадянина й національно свідомої, глибоко моральної та працелюбної особистості); соціально-економічні умови історичного періоду (рання трудова діяльність, важке економічне становище українського народу після Другої світової війни, соціалістичні перетворення радянської влади); навчальна діяльність (навчання в Коростишівському педагогічному училищі (1947 – 1952), Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка (1952 – 1957) мало значний вплив на формування особистості А. М. Алексюка та визначення кола його професійної діяльності, яка впродовж усього життя була пов’язана з педагогікою, методикою викладання); ознайомлення з науковими доробками Г. Г. Ващенка, А. С. Макаренка, І. І. Огієнка, К. Д. Ушинського (учений був переконаний, що врахування цієї педагогічної спадщини дасть можливість швидко реалізувати завдання української освіти, зокрема в галузі навчання і виховання, що створить умови, за яких українська вища школа зможе конкурувати на світовому рівні з розвиненими державами, що активно будують дитиноцентричну парадигму освіти, забезпечуючи розвиток як держави, так і окремого її громадянина). ІІ. У процесі наукового пошуку визначено періоди та напрями діяльності А. М. Алексюка. У контексті дослідження життєдіяльності ученого враховано час, коли він жив і працював, та виділено такі періоди його освітньої й науково-педагогічної діяльності: 1932 – 1947 рр. – період підліткового формування особистості в родині та школі (прищеплення у родині та школі моральних чеснот, людських і національних цінностей та ментальних орієнтирів, які визначили вибір життєвого шляху й позначилися на професійній і науковій кар’єрі педагога); 1947 – 1959 рр. – період здобуття фахових знань і першого професійного досвіду (навчання в педагогічному училищі та університеті, робота на посадах учителя математики та вчителя історії, завуча школи); 1959 – 1968 рр. – період навчання в аспірантурі та початок науково педагогічної діяльності (навчання в аспірантурі, захист кандидатської дисертації, початок викладацької діяльності на кафедрі педагогіки в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка, вияв схильності до науково дослідницької роботи, активна публікація в наукових виданнях); 1968 – 1972 рр. – період управлінської діяльності на посаді заступника міністра освіти УРСР; 1972 – 2014 рр. – період розгортання науково-педагогічної діяльності (розкриття творчого потенціалу науковця, активна наукова і громадська робота, захист 1974 р. докторської дисертації, керівництво кафедрою педагогіки, формування наукової школи, визнання як авторитетного науковця вітчизняної педагогіки) Ключові слова: А. М. Алексюк, науково-педагогічна спадщина, освітня діяльність, педагогічна та просвітницька діяльність, науково-педагогічні ідеї.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Бахмач Л. А. Освітня діяльність та науково-педагогічні ідеї А. М. Алексюка : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки / Бахмач Людмила Анатоліївна - Київ, 2018. - 295 с.
Зібрання