Філософія спорту

Дата
2020
Автори
Острянін Володимир В’ячеславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження визначити особливості одного з філософських напрямів - «філософії спорту», окреслити коло найбільш актуальних проблем, що можуть бути вирішені при залученні філософії спорту. У ході виконання роботи було досліджено історію виникнення філософії спорту; охарактеризовано предмет філософії спорту на основі концепцій різних авторів; розглянуто концепт тілесності в філософії спорту; досліджено моральні питання філософії спорту; визначено актуальні теоретичні проблеми сучасної філософії спорту; визначено актуальні практичні проблеми філософії спорту. Методи дослідження, які було використано - теоретичні методи дослідження (аналіз та синтез, узагальнення, діалектична логіка сходження від абстрактного до конкретного, індукція і дедукція). У порядку реалізації загальнонаукових підходів використовуються діяльнісний, культурологічний, цивілізаційний та інші дослідницькі підходи.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Острянін В. В. Філософія спорту : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 033 Філософія / Острянін Володимир В’ячеславович. - Київ, 2020. - 62 с.