Міжнародна трудова міграція у системі факторів конкурентоспроможності країн

Дата
2016
Автори
Черняк Євген Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і запропоновано рекомендації щодо державного регулювання міжнародної трудової міграції для посилення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки. Здійснене дослідження дозволило зробити такі загальні висновки теоретичного та науково-практичного характеру, які відображають вирішення завдань відповідно до поставленої мети: 1. Сьогодні до міжнародної міграції залучено найбільш широке розмаїття етнічних та культурних груп, ніж будь-коли раніше. Мігрує значно більше жінок (поодинці чи на чолі сімей); число людей, що живуть і працюють за кордоном, не маючи законного статусу, невпинно зростає; спостерігається суттєвий приріст тимчасової міграції. Найбільшу частку учасників міжнародної трудової міграції становлять представники робочих спеціальностей, але в ній беруть участь і службовці. Поряд з цим існує і міграція в пошуках більш високої заробітної плати, більш комфортабельних умов праці та життя. Ці обставини зумовлені нерівномірним економічним розвитком країн. Такий вид міграції пов'язаний, перш за все, з виїздом кваліфікованих фахівців, учених. 2. Головною проблемою сучасних міжнародних міграційних процесів залишається нерівність попиту та пропозиції на ринку праці. Така ситуація створює тиск як на країни-імпортери, так і на країни-експортери праці. Встановлення зв’язку між пропозицією та попитом – важливий аспект міграційної політики, який справляє вплив на конкурентоспроможність країни. 3. Відповіддю на виклики міграції повинна бути активна міграційна політика. У центрі уваги держави має бути скорочення еміграції та сприяння поверненню мігрантів на батьківщину. Одним із засобів досягнення цієї мети може стати спрямування заробітків мігрантів, які ті щорічно переказують в країну походження, на розвиток малого і середнього бізнесу, поліпшення інфраструктури, створення нових робочих місць. 4. Основними напрямами вдосконалення державної демографічної політики у сфері регулювання трудової міграції повинні стати заходи, спрямовані, в першу чергу, на досягнення безпеки країни, нарощування 153 демографічного та економічного потенціалу, створення умов для зростання добробуту населення. Стосовно основного об’єкту трудової міграції – ринку праці – основним призначенням демографічної політики є його захист, покращання професійно-кваліфікаційного забезпечення ринку праці, як важливого фактора підвищення конкурентоздатності країни. 5. Важливим напрямом вдосконалення демографічної політики стосовно внутрішніх міграційних переміщень є забезпечення свободи пересування громадян країни та оптимізація міжрегіонального перерозподілу працівників із урахуванням рівня конкурентоспроможності регіонів України як у національному, так і в георегіональному та глобальному вимірах. 6. У дисертаційному дослідженні сформовано та визначено основні аспекти, на які впливають процеси міжнародної трудової міграції. Це рівень безробіття всередині країни, образ країни у міжнародному сприйнятті, якість трудових і керівних кадрів держави. Істотним є вплив грошових переказів міжнародних трудових мігрантів на економіку країни, які справляють мультиплікаційний ефект на рівень конкурентоздатності країни Ключові слова: міжнародна трудова міграція, державне регулювання, Глобальний індекс конкурентоспроможності, національна конкурентоспроможність, сертифікат трудового мігранта, «золотий мігрант».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
29 Міжнародні відносини , 292 Міжнародні економічні відносини
Бібліографічний опис
Черняк Є. О. Міжнародна трудова міграція у системі факторів конкурентоспроможності країн : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Черняк Євген Олександрович - Київ, 2016. - 180 с.
Зібрання