Соціально-психологічні умови залучення осіб з інвалідністю до волонтерської діяльності

Дата
2023
Автори
Масло Станіслав Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження полягає в розробленні теоретичних положень практичних рекомендацій щодо мотивування і залучення інвалідів до волонтерської діяльності як елемента соціальїної роботи. У ході виконання роботи було досліджено теоретичні основи волонтерскої діяльності в контексті соціальної роботи та особливостей мотивування населення до волонтерства. На основі анкетування досліджено основні тенденцї розвитку волонтерства в Україні та ідентифіковано основні мотиви інвалідів до доброчинності. Розроблено рекомендації щодо мотивування залучення інвалідів до волонтерської діяльності як елемента соціальної роботи. У процесі дослідження було використано різноманітні наукові та емпіричні методи, включаючи : систематичний аналіз при визначенні ключових аспектів волонтерської діяльності , а також при дослідженні готовності людей до благодійності ; порівнювальний аналіз при огляді характеристик волонтерства в Україні та інших країнах; опитування для виявлення основних причин участі потенційних волонтерів; аналітичний та порівнювальний методи при аналізі результатів наукового дослідження .
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Масло С. С. Соціально-психологічні умови залучення осіб з інвалідністю до волонтерської діяльності : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 231 Соціальна робота / Масло Станіслав Сергійович. - Київ, 2023. - 66 с.