Регіональний ландшафтний парк «Дніпровські острови»: природні умови, особливості функціонування та екологічна ситуація

Дата
2023
Автори
Давидова Катерина Григорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
На сьогодні вельми важливо зберігати природні осередки в межах урба-нізованих територій для комфортного проживання й відпочинку населення, покращання екологічної ситуації, яка складається в результаті надмірного антропогенного навантаження. Особливе значення у цьому відношенні має природоохоронна та освітньо-виховна функції на територіях міських об'єктів природно-заповідного фонду, зокрема РЛП "Дніпровські острови". У першому розділі роботи подані ключові вихідні положення та загальні відомості стосовно досліджуваної території. У другому розділі проаналізована природна основа РЛП "Дніпровські острови", зокрема відмічені геолого-геоморфологічні умови, вказана кліма-тична характеристика, гідрологічні особливості, наданий опис грунтово-рослинного покриву й тваринного світу, ландшафтних комплексів. У третьому розділі зазначені особливості функціонування РЛП "Дніпровські острови", зокрема природоохоронний, науковий, рекреаційний, оздоровчий та історико-культурний види діяльності. У четвертому, заключному, розділі відмічена антропогенна трансформація природної основи РЛП "Дніпровські острови" та проаналізована екологічна ситуація, яка склалася.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 106 Географія
Бібліографічний опис
Давидова К. Г. Регіональний ландшафтний парк «Дніпровські острови»: природні умови, особливості функціонування та екологічна ситуація : кваліфікаційна робота бакалавра : 106 Географія / Давидова Катерина Григорівна. - Київ, 2023. - 47 с.