Туристсько-рекреаційний потенціал Київської області

Дата
2023
Автори
Павлюковський Ілля Олегович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дипломна робота присвячена дослідженню розвитку туристично- рекреаційного потенціалу Київської області. Основною метою роботи є виявлення перспектив та можливостей розвитку туризму в даній області з метою привернення більшої кількості туристів та стимулювання економічного зростання. У роботі проведено аналіз сучасного стану туристично-рекреаційного потенціалу Київської області, включаючи природні та культурні ресурси, існуючі туристичні об'єкти та послуги. Вивчено також досвід інших регіонів та країн з розвитку туризму з метою впровадження успішних практик. На основі зібраних даних та проведеного дослідження було розроблено пропозиції та рекомендації щодо подальшого розвитку туристичного сектору в Київській області. Ці рекомендації включають створення нових туристичних маршрутів, розширення і покращення існуючої туристичної інфраструктури, підвищення якості туристичних послуг, просування області на міжнародному туристичному ринку та залучення інвестицій для реалізації проектів з розвитку туризму.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Павлюковський І. О. Туристсько-рекреаційний потенціал Київської області : бакалаврська робота : 106 Географія / Павлюковський Ілля Олегович. - Київ, 2023. - 72 с.