Водний баланс гірського водозбору р. Ріка - с. Міжгір´я за місячні, сезонні та річні проміжки часу

Дата
2023
Автори
Богата Зоя Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході роботи був проведений розрахунок складових водного балансу гірського водозбору р. Ріка –с. Міжгір’я на багаторічний період для різних періодів - місяців, сезонів, холодних і теплих періодів, а також за гідрологічний рік. Крім того, була проведена оцінка точності визначення водного балансу. У процесі виконання роботи було виявлено, що розрахунок водного балансу для гірської місцевості суттєво відрізняється від розрахунків для рівнинних територій. Це пояснюється орографічними особливостями гірської місцевості, а також зміною метеорологічних показників в залежності від висоти над рівнем моря. Зокрема, температурний градієнт становить 0,5-0,6 ºС на кожні 100 м висоти. Для розрахунків було створено банк середньомісячних даних з чотирьох метеостанцій: Хуст, Міжгір’я, Нижній Студений та Плай. Для розрахунку складової водного балансу, яка відповідає за сумарне випаровування, використовувався метод Константінова. Цей метод ґрунтується на теорії турбулентної дифузії та використовує дані про температуру та абсолютну вологість повітря. Для визначення опадів були сконструйовані графіки залежності зміни їх багаторічних значень з висотою водозбору за кожний місяць року. Для розрахунку середніх значень опадів по всьому басейну використовувалися вагові коефіцієнти.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Богата З. В. Водний баланс гірського водозбору р. Ріка - с. Міжгір´я за місячні, сезонні та річні проміжки часу : кваліфікаційна робота магістра : 103 Науки про Землю / Богата Зоя Вікторівна. - Київ, 2023. - 69 с.