Синтез та дослідження нових біс-азометинвмістних метакрилатів для оптоелектроніки

Дата
2018
Автори
Овденко Валерія Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена синтезу та дослідженню властивостей нових мономерів на основі симетричних біс-азометинів, а також азометинів та азосполук з 1-феніл-3-метил-5-піразолоновим фрагментом. Синтезовано 14 нових гідроксилвмістних сполук та 12 метакрильних похідних на їх основі. Також, синтезовано та оптимізовано методики синтезу 6 нових метакрилатів біс-азометинів та 3 нових метакрилатів з піразолоновим фрагментом. Кінетичними дослідженнями показано, що нові мономери здатні до термоініційованої гомо- та кополімеризації з вініловими мономерами у розчинах ДМФА за радикальним механізмом.За допомогою спектральних методів підтверджено будову нових мономерів та полімерів. Досліджено фотохімічні властивості нових синтезованих мономерів, а також полімерів на їх основі. Всі вихідні біс-азометини характеризуються двома областями поглинання - інтенсивне поглинання в короткохвильовій області (близько 275 нм), яке відповідає за - * перехід в ароматичній системі, та в довгохвильовій - (300-360 нм) - смуга, яку відносять до n- * переходу. Встановлено здатність до незворотньої Е-Z фотоізомеризації під дією УФ опромінення у розчині для всіх гідроксильних похідних біс-азометинів та деяких мономерів та полімерів на їх основі. Показано, що при опроміненні розчинів біс-азометинів відбувається E-Z ізомеризація, але Z-форма нестабільна у середовищі розчинника. При тривалому стоянні опромінених розчинів спостерігається повне руйнування азометинового фрагменту з утворенням вихідного аміну та дибензальдегіду. При дослідженні E-Z фотоізомеризації біс-азометинів у плівках такий ефект відсутній, при цьому наявне повернення до Е,Е-форми після Z-E фотоізомеризації в плівках гідроксильних похідних та полімерів біс-азометинів. Досліджено термостабілізуючу дію азо- та азометинвмістних мономерів на полістирол при їх ковалентному введенні у полімерний ланцюг. Показано, що всі вони підвищують Тскл зразків полістиролу. Також, ведення застосованих модифікаторів, крім азо-сполуки, не зменшує молекулярну масу та не впливає на полідисперсність полістиролу, що є позитивним фактором з точки зору перспектив промислового використання цих модифікаторів. Всі модифікатори можуть виступати як уповільнювачі та інгібітори термоокиснювальної деструкції полістиролу, а деякі з них можна використовувати для зниження температури деградації виробів з полістиролу майже на 50°С. Ключові слова: біс-азометини, азо-сполуки, радикальна полімеризація, фотоізомеризація, термостабілізація, голографія, нелінійна оптика.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Овденко В. М. Синтез та дослідження нових біс-азометинвмістних метакрилатів для оптоелектроніки : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук / Овденко Валерія Миколаївна. - Київ, 2018. - 285 с.
Зібрання