Ігрові стратегії альманаху «Літературний ярмарок» у контексті експериментальної літератури 1920-30-х років

Дата
2016
Автори
Назаренко Вікторія Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Альманах «Літературний ярмарок» постав на ґрунті напрацювань доби експерименту в українській культурі. Потужні історичні катаклізми, передусім революція та громадянська війна, спричинили докорінні зміни в усіх сферах людського життя та головно у свідомості мільйонів людей. Відтак, постало питання засад та шляхів розвитку нової української літератури за нових культурно-історичних умов. Так розвинулися різноманітні художні напрями, естетичні концепції, а згодом і літературні організації. Підґрунтям для художніх експериментів була утверджена ще раннім модернізмом абсолютна свобода митця, його творчого «Я». Доба «розстріляного відродження» була перейнята духом експерименту та ігровою атмосферою. В літературному дискурсі 1920-х років виразно проступали модерністичні й авангардистські тенденції. Ці стильові парадигми тісно пов'язані, в тому числі використанням ігрових прийомів, однак світоглядно несумісні, й авангардизм радикально трансформував елементи модерністської поетики. Для нашого дослідження найбільш придатним терміном для характеристики поетикальних рис літератури означеної доби є «експериментальне письмо», оскільки він дозволяє зняти стильові та жанрові обмеження, не ігноруючи специфіку оригінальних літературних явищ. До основних рис експериментальної поетики зараховують насамперед орієнтованість літературного твору на діалог з читачем, з чим пов'язана відкритість тексту до гри з реципієнтом і множинних інтерпретацій. Відтак, експериментальні тексти передбачають активного й уважного імпліцитного читача, здатного оминути пастки, розпізнати інтертекстуальні елементи тощо. Використання широкого арсеналу ігрових приймів зумовило високий рівень умовності експериментального тексту. Художній твір поставав як гра розуму, тому мав на меті приносити не лише естетичну, але й інтелектуальну насолоду. Експеримент у літературі актуалізував питання традиції та ставлення до спадщини попередніх епох. Ця особливість разом із браком високоякісної критики призвела до того, що художня література частково перебрала на себе функції критики, і це також посилило ігрову наснаженість текстів. Ключові слова: гра, експериментальне письмо, журнал, ярмарок, бароко, карнавалізація, містифікація, авторська маска.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Назаренко В. М. Ігрові стратегії альманаху «Літературний ярмарок» у контексті експериментальної літератури 1920-30-х років : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 українська література / Назаренко Вікторія Миколаївна. - Київ, 2016. - 197 с.
Зібрання